Visitation, hvad er det?

Visitation

Visitation er den generelle indgang til den ambulante behandling for både alkohol (Sundhedsloven § 141) og Stofbehandling (Serviceloven § 101 og Sundhedsloven § 142 ). Selve visitationerne foretages primært af visitator, og ellers af behandlerne i de pågældende afdelinger.

Der er 3 former for visitationer som fordeler sig på

  • Ny henvendelse
  • Gen-visitation
  • Lyn visitation

Uanset hvilken type visitation du får, vil den danne grundlag for den behandling du bliver tilbudt. Selve visitationen kortlægger din udfordring omkring overforbrug af rusmidler, og eventuelle andre problematikker.
Såfremt der er andre problematikker, du ikke kan få hjælp til af Rusmiddelcenter Holbæk, så hjælper vi dig videre.

Der orienteres ligeledes om klagevejledning med mere i visitationen. 

Senest opdateret 05-04-2024