Behandling fra start til slut

 • Kontakt til Holbæk Rusmiddelcenter Holbæk – tid til visitation. Denne tid ligger indenfor 14 dage efter henvendelsen.

 • Visitation (se beskrivelse af visitation), hvor du bliver indstillet til behandling alt efter dine behov.

 • Du vil få en tid til lægekonsultation.
  Der vil ved denne konsultation blive startet medicinsk behandling hvis dette er nødvendigt for dig.

 • Dit behov for behandling vil blive drøftet på enten alkohol eller stof møde efter visitationen.
  Du vil derefter blive kontaktet af den tilknyttede behandler for første ambulante behandlingssamtale.

 • Der vil ved første behandlingssamtale blive udfærdiget en behandlingsplan for dig som vil følge dig under hele forløbet. Behandlingsplanen vil blive revideret undervejs som du når dine mål, eller de ændrer sig.

 • Efter tre måneder vil din behandling blive afsluttet, hvis du er færdigbehandlet.
  Opstår der behov for forlængelse, vil dit forløb blive taget op på stof- eller alkoholmøde, hvor formålet med en forlængelse vil blive drøftet og besluttet, hvis det findes relevant.
Senest opdateret 05-04-2024