Spring til indhold

Vidste du at....

Tag alkoholtesten - og se om du drikker for meget

  • 1 ud af 5 synes, det er svært at være med i fællesskabet til sociale arrangementer, hvis de ikke selv drikker
  • 3 ud af 5 mener, at vi drikker for meget alkohol
  • 7 ud af 10 synes, det er utjekket at drikke sig meget fuld
  • 43% har haft en eller flere negative oplevelser med alkohol de seneste 12 måneder eksempelvis moralske tømmermænd, opkast, blackout, ikke kunne passe ting dagen derpå
  • Kun halvdelen er enige i, at det i Danmark er socialt acceptabelt ikke at drikke alkohol
  • Blandt dem som har ændret alkoholvaner, svarer cirka 1 ud af 4, at de tænker mere klart (29%), sover bedre (28%) og oftere er i godt humør (26%)

    Kilde: Befolkningsundersøgelse, Alkohol & Samfund, 2022

Landsindsatsen EN AF OS

Ny hjemmeside samler viden inspiration og erfaringer med afstigmatisering af psykisk lidelse

Hvad gør man, når ens ven eller kollega får en psykisk lidelse, og hvordan finder man håbet, når det er allermest svært? Det og meget mere finder du på ny hjemmeside for EN AF OS indsatsen i Sundhedsstyrelsen.

EN AF OS er en afstigmatiseringsindsats, der arbejder for at fremme åbenhed og nedbryde fordomme og forskelsbehandling forbundet med psykiske lidelser.

Her kan du læse meget mere om indsatsen

Alkoholkampagne

Der er gratis hjælp at få i Holbæk Kommune

Tag skridtet og få hjælp - Alkoholproblemer splitter familier og venner

I Holbæk Kommune er 236 borgere behandlet i ambulant regi for alkoholproblemer i 2022.
Afhængighed af alkohol er en alvorlig sygdom, som ikke kun går ud over den enkelte, men også mange pårørende.

Ifølge Alkohol & Samfund oplever hver sjette dansker at miste kontakten til en nærtstående på grund af alkohol. Derfor opfordrer vi sammen med Alkohol & Samfund til, at man søger hjælp for at undgå, at alkohol fører til splid og konflikter.

Du kan læse mere om vores tilbud hér

Her kan du kan se kampagnen hos Alkohol & Samfund

Kilde: Holbæk i tal