Til sagsbehandlere i Kriminalforsorgen

Information om samarbejde ved løsladelse

I forbindelse med koordinerede handleplaner ved løsladelse, skal der i god tid tages kontakt til Rusmiddelcenter Holbæk.
-Både i forhold til social handleplan og en evt. fortsat medicinsk substitutionsbehandling.
Husk at vores procedure er tilrettelagt med udgangspunkt i en 14 dages behandlingsgaranti.

Uanset hvilken kategori henvendelsen omhandler ser Rusmiddelcenter Holbæk frem til et opkald på telefon 72 36 40 90.

Sikker henvendelse

Senest opdateret 05-04-2024