Ledelsesgrundlag for Rusmiddelcenter Holbæk

Rusmiddelcenter Holbæk er ledet af en afdelingsleder, der til daglig har det fulde ansvar for indsatsen

Der er i indsatsen en stedfortrædende ansat, der har ledelsesansvaret når afdelingsleder ikke er til stede.
Yderligere er der i indsatsen et antal koordinatorer som dagligt koordinerer den daglige behandling i de enkelte teams.
Der er i alt 6 teams.
Afdelingslederen refererer til indsatsens strategiske leder af kerneområdet Social Indsats og Udvikling. 

Grundlaget for den ledelsesmæssige tilgang er en konstruktivistisk tænkende tilgang til, hvordan ledelse skal formidles i Rusmiddelcenter Holbæk. 

Systemisk ledelse handler i høj grad om at udvikle et særligt blik på organisationen. Frem for kun at se organisationen som en formel struktur af roller og beføjelser fokuserer det systemiske perspektiv også på den uformelle organisation. Den ses som et ikke-perfekt netværk af relationer, hvor alle aktører handler i forhold til hinanden på baggrund af deres forskellige forståelser af kerneopgaven, forskellige dagsordener, alliancer og interesser. 

Den systemiske leder ser mønstre i adfærd og analyserer, hvordan medarbejderne påvirker hinanden og interagerer ud fra hver deres mentale landkort – dvs. medarbejdernes opfattelser af kommunikationen, relationerne og konteksten. Lederne ser på, hvordan medarbejdernes mentale landkort kan ændres til det bedre og mere konstruktive i forhold til deres funktioner, opgaver og organisationen. Grundantagelsen er, at kommunikationen skaber de landkort, som aktørerne agerer efter. 

Systemisk ledelse handler fundamentalt om at skabe og vedligeholde konstruktive landkort hos medarbejderne så forståelsen af opgavernes retning, rammer, råderum og centrale relationer giver mening, og optimere medarbejdernes arbejdsmiljø, som udover at bidrage til at få opgaverne løst, også optimere interaktionerne imellem medarbejderne.

Senest opdateret 05-04-2024