Definition af Misbrug

Holbæk Kommunes Rusmiddelcenters definition af misbrug tager udgangspunkt i Verdenssundhedsorganisationen WHOs definition af misbrug

Holbæk Kommunes Rusmiddelcenters definition af misbrug tager udgangspunkt i Verdenssundhedsorganisationen WHOs definition af misbrug:

”Et forbrug af rusmidler, der har et omfang og sker på en måde, at det medfører legemlige, psykologiske og/eller sociale skader for den misbrugende eller dens omgivelser.”

Misbrug er her forstået som ethvert uautoriseret brug af psykoaktive stoffer, der ved gentagen anvendelse kan fremkalde fysisk og/eller psykisk afhængighed. Psykoaktive stoffer omfatter bl.a. alkohol, opioider, centralstimulantia, cannabis, benzodiazepiner, hallucinogener og andre afhængighedsskabende psykoaktive stoffer, som f.eks. ketamin, GHB/fantasy, inhalator og visse designer-drugs.
Nikotin, kaffe og te tilhører også gruppen men er ikke medtaget i denne sammenhæng.

De psykoaktive stoffer kan inddeles i de, der er lovlige og hvor tilgængeligheden er forholdsvis nem; alkohol og receptpligtig medicin og så stoffer som er ulovlige bl.a. amfetamin, kokain.

 

Senest opdateret 05-04-2024