Spring til indhold

For vores samarbejdspartnere

Vi prioriterer helhedsorienteret tværfagligt samarbejde

Rusmiddelcenter Holbæk prioriterer helhedsorienteret tværfagligt samarbejde, med både interne og eksterne samarbejdsparter. Samarbejde er en naturlig del af måden Holbæk kommune er organiseret. Rusmiddelcenter Holbæk deler denne vision om et frugtbart og en professionel behandling af både borger, kommunale og andre samarbejdsparter.

Definitioner

Definitioner i Rusmiddelcenter Holbæk

Tilbudskatalog

Risiko- og socialtilsyn

Risiko- og socialtilsyn

Kerneopgave

Kerneopgaven for Rusmiddelcenter Holbæk er at tilbyde individuel behandling til borgere der har et overforbrug af rusmidler fra 15 år og opefter

Ledelsesgrundlag for Rusmiddelcenter Holbæk

Rusmiddelcenter Holbæk er ledet af en afdelingsleder, der til daglig har det fulde ansvar for indsatsen

Lovgivning og retningslinjer

Lovgivning, retningslinjer og anbefalinger

Behandlingsmetoder

Kognitiv behandling M.I. (motiverende samtale)

Tavshedspligt

Information om tavshedspligt

Til sagsbehandlere i Kriminalforsorgen

Information om samarbejde ved løsladelse


Feedback

Sidst opdateret

07.12.2023

Ansvarlig redaktør

Charlotte Heding