Spring til indhold

Døgnbehandling

Ambulant- og dagbehandling prioriteres frem for døgnbehandling

Undtagelsesvis kan en døgnbehandling gives til borgere der falder indenfor en af følgende politisk vedtagne 5 kategorier:

  1. Gravide misbrugere
  2. Forældre med børn i hjemmet
  3. Borgere med alvorlig psykisk eller fysisk sygdom
  4. Borgere med risiko for at miste sit arbejde
  5. Individuel vurdering

For at komme i betragtning til døgnbehandling, skal du indskrives i Rusmiddelcenter Holbæk



Feedback

Sidst opdateret

09.05.2023

Ansvarlig redaktør

Charlotte Heding