Tavshedspligt

Alle medarbejdere i Rusmiddelcenter Holbæk er underlagt tavshedspligt

Tavshedspligt 

Forvaltningsloven § 27

Alle medarbejdere i Rusmiddelcenter Holbæk er underlagt tavshedspligt hvilket betyder, at ansatte i Rusmiddelcenter Holbæk.  ikke må drøfte, indhente eller videregive oplysninger om dig, men mindre du giver samtykke til det. Når der er givet samtykke, blive oplysninger kun delt, såfremt det er relevant og nødvendigt for den videre behandling af sagen. Dette gælder også, hvis du giver dine pårørende tilladelse til at få oplysninger.

Samtykket kan til en hver tid trækkes tilbage, og virkningen af samtykket ophører, når du bliver udskrevet af Rusmiddelcenter Holbæk.

Senest opdateret 05-04-2024