Spring til indhold

Rusmidler

Alkoholbehandling

Rusmiddelcenter Holbæk tilbyder rådgivning og behandling til borgere med behov for hjælp i forbindelse med et problematisk forbrug af alkohol

Stofbehandling

Rusmiddelcenter Holbæk tilbyder rådgivning og behandling til borgere med behov for hjælp i forbindelse med et problematisk forbrug af stoffer

Ungebehandling 13-25 år

Der er hjælp at hente hvis du er ung mellem 13-25 år, og ønsker at ændre dit forbrug af rusmidler. Vi kan hjælpe dig med at ændre dine vaner

Dagbehandling

Dagbehandlingen er et tilbud til dig, der har et forbrug af rusmidler og som ønsker reducering, stabilisering eller ophør i et mere intenst behandlingsforløb.

Medicinudlevering

Medicinudleveringen er for dig, der er i medicinsk behandling, som støtte til at skære ned eller ophøre med alkohol eller stoffer

Hvad kan du forvente i din behandling?

Metoder i behandlingen

Opsøgende sygeplejerske

Den opsøgende sygeplejerske tilbyder en stabiliserende sundhedsfaglig behandling

Brochurer

Her kan du læse vores brochurer fra vores Rusmiddelcenter

Nyttige links

Her er listet links der kan være gode at læse

Børnegrupper

Børn fra 8 – 12 år, som er bosiddende i Holbæk Kommune, tilbydes gruppeforløb på i alt 8 gange. Gruppen er for børn som kommer fra familier hvor mor, far eller begge drikker for meget

Pårørende

Et tilbud om hjælp når du mærker konsekvenserne af et andet menneskes problematiske forbrug af rusmidler

Tavshedspligt - Anonymitet - Klagevejledning og rettigheder

Døgnbehandling

Ambulant- og dagbehandling prioriteres frem for døgnbehandling


Feedback

Sidst opdateret

05.02.2024

Ansvarlig redaktør

Charlotte Heding