Underretningspligt

Ansatte i Rusmiddelcenter Holbæk har skærpet underretningspligt

Underretningspligt

Lov om social service § 153 

Ansatte i Rusmiddelcenter Holbæk har skærpet underretningspligt, hvilket vil sige at vi har pligt til at informere rette myndighed, hvis du har hjemmeboende børn eller samvær med børn, og vi bliver bekymret for dine børns velfærd.
Ofte sker dette først efter, at vi har talt med dig om vores bekymring. 

Senest opdateret 05-04-2024