Klagevejledning

Hvis du er utilfreds med Rusmiddelcenter Holbæk, har du mulighed for at klage. Her er en guide til, hvordan du gør

Klagevejledning til Rusmiddelcenter Holbæk (RCH) eller Dag- og Ungebehandlingen (RHD og RHU).

Hvad kan du klage over?

Du kan klage over forskellige dele af din behandling.
Det kan være en afgørelse, som RCH, RHD eller RHU har truffet, f.eks. afslag på behandling.
Det kan også være, hvis du ikke har fået igangsat behandling indenfor 14 dage efter din første henvendelse om behandling. Du kan desuden klage over, hvis du tilbydes et andet behandlingstilbud, end det du søgte om eller hvis reglerne om sagsbehandling ikke er overholdt. F.eks. hvis du ikke får aktindsigt indenfor 7 arbejdsdage, efter du har bedt om det eller hvis du ikke får en tilfredsstillende vejledning m.m.

Det er også muligt at klage over personalets adfærd, f.eks. hvordan de opfører sig eller det, de siger. Der er ingen tidsfrist på denne type klage.

Hvem kan klage?

Du kan selv klage, men du kan også få en anden til at hjælpe dig med at klage. Så skal du skrive en fuldmagt til vedkommende.

Hvem skal du klage til?

Du skal i første omgang henvende dig til SH eller RCH, hvis du gerne vil klage.

Sofiehuset, Kasernevej 6.1, 4300 Holbæk

Rusmiddelcenter Holbæk, Birkevænget 4, 4300 Holbæk

Hvis du ikke har lyst til at henvende dig i SH eller RCH, har du også mulighed for at henvende dig hos Borgerrådgiveren: Lene Munck Vilstrup, Det Gamle Rådhus, Rådhusvej 1. 4300 Holbæk. Tlf.: 72 36 86 54. Hun kan hjælpe dig videre i dit forløb. Her kan du se mere om borgerrådgivningen

Hvordan skal du klage?

Der er meget få krav til, hvordan du skal klage. Du skal som minimum oplyse dit navn, og hvad du gerne vil klage over. Det kan lette sagsbehandlingen, hvis du er meget konkret. Hvis du vælger at sende en skriftlig klage, og sende den med personlige informationer, er det vigtigt at du gør det via Digital Post. Hvis du klager mundtligt, skriver personalet din klage ned.

Hvad sker der efter du har klaget?

SH og RCH har generelt fire uger til at genvurdere sagen. Hvis vi vælger at fastholde en evt. afgørelse efter genvurderingen, sender vi klagen videre til Ankestyrelsen, der så behandler klagen. Ankestyrelsen, Email: ast@ast.dk, Tlf.: 72 28 66 00.

Hvis det er en klage over personalets adfærd, behandles den af Centerets ledelse.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på tlf.: 72 36 40 80 (SH) eller 72 36 40 90 (RCH)

Senest opdateret 05-04-2024