Anonymitet

Muligheder for anonymitet

Sundhedsloven § 141 (alkohol behandling)

Hvis du henvender dig med alkoholrelaterede problemer, har du mulighed for at være anonym, så længe du er i ambulant behandling. I den periode kan du modtage behandling i den kommune og på det godkendte behandlingssted, du ønsker. 

Serviceloven § 101A (stofbehandling)

Hvis du henvender dig med stofrelaterede problemer, har du mulighed for at være anonym, såfremt du ikke har andre problematikker, eller er i anden socialbehandling, hvortil der ydes hjælp efter afsnit V (5) i serviceloven.

Senest opdateret 05-04-2024