Hvorfor er det svært at være pårørende?

At være pårørende til et menneske med et problematisk forbrug af rusmidler, kan have negative konsekvenser for den pårørende selv.

I nogle tilfælde i en sådan grad, at hverdagen bliver svær at håndtere. Som pårørende kan du blandt andet opleve skyld, skam, vrede, tristhed og frustration. Disse oplevelser kan være så indgribende i livet som pårørende, at det på sigt kan have indflydelse på relationen til omverdenen.
I det hele taget kan man som pårørende, bruge meget energi på at beskytte sig selv og sine omgivelse mod det kaos, som et andet menneskes problematiske forbrug af rusmidler kan skabe.

Se eventuelt også vores Rusmiddelguide om de forskellige rusmidlers virkning:

Rusmiddelguide

Senest opdateret 05-04-2024